Blog

Doporučený postup dezinfekce dopravních prostředků

1. Všeobecné základy dezinfekce  Preventivní dezinfekce má za úkol snižovat mikrobiální a Viral (patogenní) zatížení dopravních prostředků – zejména vnitřních prostor dopravních prostředků a chránit tak řidiče a pasažéry před přenosem infekce. Správně aplikovaná dezinfekce zlikviduje více n...

Všechno o ozónu a jeho účincích

Ozón O3 je nestabilní plyn obsahující tři atomy kyslíku. Ozón svévolně degraduje zpět do svého stabilního stavu (diatomický kyslík O2) s tvorbou volných atomů kyslíku, které se také nazývají volné radikály. Volné atomy neboli radikály kyslíku jsou vysoce reaktivní a při kontaktu oxidují téměř vše (v...

2 položek celkem