Doporučený postup dezinfekce dopravních prostředků

1. Všeobecné základy dezinfekce 

 • Preventivní dezinfekce má za úkol snižovat mikrobiální a Viral (patogenní) zatížení dopravních prostředků – zejména vnitřních prostor dopravních prostředků a chránit tak řidiče a pasažéry před přenosem infekce.
 • Správně aplikovaná dezinfekce zlikviduje více než 99,9 % patogenů.
 • Důležité je navlhčit a udržet ošetřované povrchy zvlhčené dostatečně dlouhou dobu (minimálně 30 minut), aby dezinfekční prostředek mohl zlikvidovat patogeny.
 • Je zakázáno míchat různé dezinfekční prostředky z důvodu možné negativní interakce jejich aktivních složek!
 • Čisté plochy se snadněji a účinněji dezinfikují, znečištěné plochy je třeba nejprve vyčistit běžnými saponáty nebo mýdlovým roztokem a až potom dezinfikovat.

 

2. Volba vhodné metody a dezinfekčního prostředku

 

Mezi nejúčinnější způsoby dezinfekce patří:

Postřik, zamlžování (velmi jemný aerosol kapek), mechanická dezinfekce (utírání povrchů, při které vznikne tenká kapalná vrstva)

 

 • Postřik a zamlžování vyžadují vstupní investici (postřikovač), ale mají vysokou efektivitu práce a také vysokou patogenocidní účinnost za podmínky dokonalého pokrytí dezinfikovaných povrchů. Dopadající postřik a zejména aerosolová mlha musí vytvořit na povrchu souvislou kapalnou vrstvu (patogeny musí být v přímém kontaktu s kapalnou fází dezinfekčního prostředku).
 • Mechanické nanášení a utírání je fyzicky a časově náročné a není ho možné použít na všechny povrchy (např. na textilie)

 

Pomocná kritéria pro výběr vhodného dezinfekčního prostředku:

 

tabulka

 

Poznámka: v zamlžovačích nesmí být použit dezinfekční roztok na bázi alkoholu s koncentrací vyšší než 50 % (riziko výbuchu!) 

 

3. Osobní ochrana

 • Při hloubkové dezinfekci uzavřených prostor postřikem nebo zamlžením dezinfekčním prostředkem musí být obsluha vybavena ochrannými prostředky dýchacích orgánů, očí, rukou a celého těla.
 • Optimální je používání ochrany obličeje maskou v kombinaci se štítem a ochranným filtrem proti aerosolům a chemickým látkám, použití ochranného obleku s kapucí, rukavic a vysoké gumové obuvi (gumáky) nebo integrovaných návleků na obuv, které jsou součástí ochranného obleku.
 • Pro vyšší pracovní výkon obsluhy, a ještě vyšší úroveň ochrany, je doporučena ochrana obličeje maskou s ochrannou filtro-ventilační jednotkou, která usnadňuje dýchání a má vyšší stupeň ochrany vytvářením přetlaku v masce a využitím více filtrů znásobuje dobu účinné ochrany obsluhy.

 

Jen pracovník, který se cítí bezpečně a komfortně v ochranných prostředcích a je přesně obeznámen s vlastnostmi dezinfekčního prostředku a pracovním postupem může pracovat důkladně, efektivně a dosáhnout vysokého standardu odvedené práce.

 

4. Pracovní postup dezinfekce vozidla 

 • Pokud je to možné, vydezinfikujte nejdříve exteriér vozidla a vstupní dveře a až následně interiér vozu. Také je možné tyto činnosti vykonávat souběžně.
 • Během hloubkové dezinfekce interiéru vozidla postřikem nebo zamlžením dezinfekčním aerosolem musí být okna a vstupní dveře vozidla zavřená.
 • Pro rychlou aplikaci dezinfekce postřikem nebo zamlžením je výhodné v jednom vozidle využívat najednou dvou pracovníků.
 • Během dezinfekce postřikem nebo zamlžením zapněte klimatizaci na vnitřní okruh. Je žádoucí dočasně odstranit filtr vnitřního okruhu klimatizace (pokud je to možné).

 

1.Mechanicky vydezinfikujte nejvíce exponované prvky interiéru textilií namočenou v dezinfekčním prostředku s přídavkem odmašťovacího saponátu (madla dveří, madla a tyče k držení, madla sedaček, volant a ovládací prvky prostoru řidiče, ...).

 

2.Postříkejte/zamlžte podlahu, po které se budou pohybovat pracovníci dezinfekce.

 

3.Aplikujte dezinfekční prostředek vždy od stropu po stěnách dolů, pod sedačky až na podlahu, po celé délce vozu.

 

4.Při použití postřiku je nutné aplikovat postřik také na okna, popřípadě je přetřít smočenými tampóny ještě před aplikací postřiku.

 

5.Při zamlžení prostoru se okna dezinfikují i ​​bez přímé aplikace mlhy na okna, ale mlžení můžete směřovat i na okna. Zamlžením prostoru se dezinfekční prostředek dostane i na jinak nepřístupné plochy.

 

6.Po aplikaci dezinfekčního prostředku v celém vozidle ponechte dezinfikovaný prostor uzavřený po dobu 30 minut, aby mohl dezinfekční prostředek působit na patogeny. Nižší teploty prostředí prodlužují čas potřebný pro účinnou dezinfekci vozidla, a tak může být nutné čas dezinfekčního působení přiměřeně prodloužit.

 

 • Pro určení potřebného množství aplikovaného dezinfekčního prostředku je rozhodující, aby všechny plochy/povrchy zůstaly po aplikaci rovnoměrně a souvisle pokryty roztokem dezinfekčního prostředku až do konce dezinfekční doby.
 • Po uplynutí dezinfekční doby je nutné vozidlo řádně vyvětrat a nechat vyschnout. Nekondenzující vlhkost ošetřených ploch není překážkou pro opětovné zařazení vozidla do provozu.