Všechno o ozónu a jeho účincích

Generator ozonu obrazokOzón O3 je nestabilní plyn obsahující tři atomy kyslíku. Ozón svévolně degraduje zpět do svého stabilního stavu (diatomický kyslík O2) s tvorbou volných atomů kyslíku, které se také nazývají volné radikály. Volné atomy neboli radikály kyslíku jsou vysoce reaktivní a při kontaktu oxidují téměř vše (včetně virů, bakterií, organických a anorganických sloučenin), díky čemuž se ozón stává mimořádně silným dezinfekčním a oxidačním činidlem.

 

Ozón je mnohem silnější okysličovadlo než jiné běžné dezinfekční prostředky jako například chlór a chlornan. Používání chlóru nebo chlornanu se v současnosti významně utlumuje z důvodu možné tvorby karcinogenních vedlejších produktů jako jsou trihalometany (THM) během dezinfekčního procesu. Naproti tomu dezinfekce ozónem nevytváří žádné škodlivé zbytky a veškerý zbytkový ozón se v krátkém čase změní na kyslík. Ozón se proto považuje za dezinfekční prostředek šetrný k životnímu prostředí.

 

Vzhledem k silnému dezinfekčnímu a oxidačnímu potenciálu má ozón s koncentrací vyšší než 1 ppm nepříznivé účinky na lidské zdraví, a proto se použití ozónu na dezinfekci uzavřených prostor nedoporučuje, pokud jsou v takovém prostoru přítomni lidé.

 

Ozón je velmi dobře rozpustný ve vodě (13x více než O2).

 

Ozón v přírodě běžně vzniká při blescích (elektrický výboj) a působením slunečního záření (jeho UV složka s vlnovou délkou 185 nm). Obdobné procesy se využívají i v generátorech ozónu pro domácí či průmyslové využití. 

 

Negativa ozónu:

  • Je silné oxidační činidlo, čímž způsobuje degradaci širokého okruhu organických látek a materiálů
  • Ve vyšší koncentraci je škodlivý pro lidi, zvířata a rostliny
  • Je nestabilní s poločasem rozpadu cca 20 minut při teplotě 20 °C (poločas rozpadu je čas, za který se polovina objemu látky rozpadne). Vyšší teplota zkracuje poločas rozpadu.
  • Nelze skladovat, vždy se musí vyrobit na místě spotřeby.
  • Silně koroduje/rozkládá například měkkou ocel, hořčík, zinek, přírodní gumu, nylon

 

Bezpečnost při práci s ozónem:

Ozón není nebezpečný pro lidi a zvířata v nízké koncentraci, ale i v nízké koncentraci zabíjí mikroorganismy jako jsou bakterie, viry a podobně.

Zatím není známa bakterie ani virus, které by odolaly účinkům ozónu. I krátká expozice ozónu (v řádu sekund) spolehlivě zabíjí tyto patogeny. 

 

Kritické koncentrace ozónu (ppm):

0.005-0.02      většina lidí zaregistruje "vůni" ozónu

0.1                   maximálně 8 hodin pobytu

> 0.1                lehké podráždění očí, sliznic úst a nosu, bolesti hlavy, rychlé dýchání

0.5-1.0            poruchy dýchání, podráždění plic, suchý kašel, snížený příjem kyslíku

1-10                bolesti hlavy, ztížené dýchání, možné upadnutí do kómatu, těžký zápal plic

10                    okamžité ohrožení životních funkcí a zdraví

15-20              smrt malých zvířat během 2 hodin